O Nas

OD POWSTANIA DO DZISIAJ...

Formalne początki Grupy MTD sięgają 2002 roku. Powstała ona na bazie wieloletnich doświadczeń w zakresie usług finansowo-księgowych osób zaangażowanych w jej tworzenie. Od samego początku przesłaniem firmy była idea świadczenia usług na możliwie najwyższym poziomie, po rozsądnej cenie, przy ścisłej współpracy z lokalnymi i regionalnymi instytucjami publicznymi i prywatnymi.

W koszyku usług świadczonych przez firmę znajdują się przede wszystkim:

  1. usługi finansowo-księgowe,
  2. usługi doradztwa finansowego,
  3. usługi zarządzania nieruchomościami,
  4. usługi szkoleniowe.

Powyższe realizowane są w oparciu o własne doświadczenia zawodowe, wiedzę naszych partnerów oraz wiedzę pogłębianą na szkoleniach, kursach i studiach.

Wierzymy w to, że finanse są stworzone dla ludzi i przez ludzi. Dlatego uważamy, że nie ma w nich rzeczy niemożliwych i z uporem szukamy optymalnych dla naszych Klientów rozwiązań biznesowych.

Staramy się, aby każdy nasz Klient był obsłużony w indywidualny sposób, zgodnie z jego oczekiwaniami.

Wysoka jakość naszych usług oraz nieustający samorozwój zapewniają nam trwałe miejsce na lokalnym i regionalnym rynku usług finansowych. Naszymi kontrahentami są firmy usługowe, produkcyjne i doradcze. Obsługujemy także organizacje społeczne takie jak stowarzyszenia, fundacje i wspólnoty mieszkaniowe.

Na codzień współpracujemy z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami miast i gmin, bankami, urzędami pracy i innymi instytucjami otoczenia biznesu.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Poza komercyjną działalnością usługową aktywnie uczestniczymy w życiu gospodarczym i społecznym naszego powiatu i regionu. Jesteśmy członkiem kilku lokalnych i regionalnych organizacji społecznych.

Nie pozostajemy również obojętni wobec niedoli innych ludzi, wspierając w miarę naszych możliwości, organizacje pożytku publicznego w ramach akcji 1% oraz poprzez cykliczne finansowanie zakupów środków niezbędnych do codziennej pracy tych organizacji.