Oferta

USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE

Świadczymy odpłatne usługi w zakresie:

 • prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenia ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek, stowarzyszeń, wspólnot etc.,
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej i ZUS,
 • sprawozdań do GUS.

Do naszych zadań należy przede wszystkim:

 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sprawdzanie dokumentacji pod względem formalno-rachunkowym,
 • przygotowanie dowodów wewnętrznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie planów amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych i kwartalnych  podatku VAT,
 • sporządzanie list płac, deklaracji ZUS oraz pozostałej dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • sporządzanie zeznań rocznych.

Ponadto: staramy się doradzać, udzielać wyjaśnień i porad. Informujemy i konsultujemy w sprawach księgowych oraz  w przypadku posiadanego pełnomocnictwa reprezentujemy podmiot przed organami skarbowymi.

USŁUGI DORADZTWA FINANSOWEGO

Pomagamy osobom bądź firmom poszukującym finansowania:

 • wybrać najkorzystniejszy kredyt/leasing lub najbardziej atrakcyjną pożyczkę spośród ofert wielu banków,
 • określić walutę, oprocentowanie i okres spłaty kredytu,
 • zrozumieć różnice w poszczególnych ofertach,
 • wypełnić wymagane dokumenty,
 • zamienić dotychczasowy kredyt na nowy, oparty na korzystniejszych warunkach,
 • wypełnić wniosek o dofinansowanie – dotację, refundację etc.,

Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu w pracy z bankami oraz przeszkolonej w tym zakresie kadrze specjalistów.

Chcielibyśmy zapewnić Klientom możliwość świadomego i racjonalnego podejmowania decyzji finansowych.

W swojej ofercie posiadamy produkty różnych banków funkcjonujących obecnie na rynku.

USŁUGI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Obok obsługi finansowej oferujemy również opiekę nad składnikami majątku trwałego naszych Klientów, w tym w szczególności nad nieruchomościami. Posiadane kwalifikacje oraz przebyte szkolenia predysponują nas do wykonywania zadań Zarządcy Nieruchomości. Ofertę swoją kierujemy przede wszystkim do wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów komercyjnych.

USŁUGI SZKOLENIOWE

Szkolenia realizowane przez naszą firmę umożliwią naszym Klientom zdobywanie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji w oparciu o najwyższe standardy szkoleniowe.

Specjalizujemy się w zakresie organizacji kompleksowych projektów szkoleniowych dla przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Zapraszamy do skorzystania się z naszej oferty!